Rimor 30 listopada 2023 1619Gdynia

Rimor Evo 95 Plus

Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

-
Wybrany termin:
-
Szczegóły

Wybierz termin

Wolne terminy
Brak terminów
Zarezerwowane
Sprzedane
Twój wybór

Warunki wynajmu

Kaucja zwrotna
5000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz kampera
Odbiór od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 12:00 w dniu odjazdu.

Obowiązkowe dopłaty

Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Prawo jazdy kategoria B + Dowód osobisty

Minimalny wiek kierowcy
26

To przestrzenna półintegra zabudowana na Fordzie Transicie z pojedynczymi łóżkami w tylnej części ( z możliwością dostawki pomiędzy nimi ) i opuszczanym elektrycznie łóżkiem z przodu. Auto wyposażone jest w silnik o mocy 170 KM oraz dodatkowe pakiety wyposażenia.

Wyposażenie :

 • dwuosobowe łóżko podnoszone i opuszczane elektrycznie w przedniej części zabudowy
 • dwa pojedyncze łóżka z dostawką środkową w tylnej części zabudowy
 • możliwość przebudowy salonu w dodatkowe łóżko
 • bardzo duża lodówka z zamrażalnikiem marki THETFORD o pojemności 141 litrów
 • instalacja gazowa z miejscem na dwie butle
 • ogrzewanie rozprowadzone po części mieszkalnej, podgrzewanie wody i wentylacja TRUMA C4
 • kuchenka 3 palnikowa gazowa z pokrywą marki THETFORD
 • oświetlenie LED w całej części mieszkalnej z możliwością regulacji mocy światła
 • składany stół w przedniej części zabudowy
 • dwa dodatkowe szyby wentylacyjne dachowe
 • mata termiczna szyb szoferki
 • toaleta przenośna THETFORD (wyposażona w kasetę sanitarną na kółkach )
 • zbiorniki na wodę czystą i szarą 65+20/120 litrów
 • drzwi do bardzo dużego garażu po prawej i lewej stronie pojazdu o wym.1050×850 mm
 • prysznic zewnętrzny
 • okno nad szoferką SKY VIEW
 • podgrzewana podłoga w części mieszkalnej
 • zbiornik szarej wody z wersji zimowej
 • moskitiera drzwi wejściowych
 • pokrowce na siedzenia szoferki
 • okno drzwi wejściowych w zabudowie
 • siatka zabezpieczająca łóżka opuszczanego
 • markiza Thule 4m
 • klimatyzacja postojowa Dometic FreshJet 2200
 • bagażnik rowerowy Thule na 4 rowery
 • tv Alphatronics 22 cale z funkcją smart i anteną DVB-T
 • akumulator części mieszkalnej AGM 120 Ah
 • kamera cofania z monitorem w lusterku
 • czujnik gazów i narkogazów
 • zestaw Gasbank 2 butle 11 kg z gniazdem zewnętrznym do samodzielnego ładowania na stacji
 • filtr gazu
 • alarm
 • kabel przyłączeniowy 25 m
 • najazdy poziomujące 2 szt.
 • dywanik kamperowy szoferki
 • stół i krzesła kempingowe
 • wąż do wody
Liczba miejsc do spania
5
Liczba miejsc do jazdy
5
Skrzynia biegów
manualna
Dozwolone zwierzęta
nie
Minimalny wiek kierowcy
26
DŁ. x SZ. x W. (m)
7.308 x 2.3 x 3.1
Rok modelowy
2022 r.
Moc silnika (KM)
170 KM
Paliwo
diesel
Wersja zimowa
tak

Parametry

Model
Evo 95 Plus
Producent
Rimor
Podwozie
Ford
Rodzaj zabudowy
półintegra
Poj. Silnika (cm3)
1998 cm3
Paliwo
diesel
Moc silnika (KM)
170 KM
Skrzynia biegów
manualna
Tempomat
Rok produkcji
2022
Rok modelowy
2022
Systemy wspomagania jazdy
ABS, Wspomaganie kierownicy, Immobilizer, Hill Holder, System Start & Stop
DMC (kg)
3500 kg
Obrotowe fotele
Wielofunkcyjna kierownica
Elektryczne lusterka
Ładowność (kg)
600 kg
Poduszki powietrzne
kierowcy i pasażera
Kamera cofania
Maksymalna masa przyczepy (kg)
0 kg
Wersja zimowa
Kolor przedniego zderzaka
Zestaw głośnomówiący
Oświetlenie led
Centralny zamek
Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)
0 kg
Długość (mm)
7308 mm
Szerokosć (mm)
2300 mm
Wysokość (mm)
3100 mm

Zabudowa

Ogrzewanie rodzaj
truma
Butla gazowa
dwie
Dual/mono control
dual
Moskitiera w drzwiach
Markiza
Rolety okien przednich
Szerokość drzwi wejściowych
do 60 cm
Antena DVB-T

Kuchnia i łazienka

WC/Łazienka
Prysznic
razem
Pojemność lodówki/zamrażalnika (l)
141 L
Kuchenka gazowa
Zlew

Wnętrze

Łóżko z przodu
Klimatyzacja postojowa
Telewizor
Urządzenia multimedialne
Radio
Liczba miejsc do jazdy
5
Liczba miejsc do spania
5
Układ tylnego łóżka
2 łóżka oddzielne
Gniazda USB

Media

Akumlator
Zbiornik wody szarej (l)
120 L
Zbiornik wody czystej (l)
65 L

UMOWA WYNAJMU KAMPERA Nr ………
 

 

zawarta w dniu 19.07.2024 r. pomiędzy:

............

zwanym dalej „Wynajmującym”

 

a

 

............, ............,

............, dowód osobisty seria i nr …………….………........…….,
wydany przez ……….........................................…………...., Pesel: …….......…..………………………...,

zwanym dalej „Rezerwującym”,

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

 

 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Umowy, Wynajmujący oddaje Rezerwującemu do używania pojazd typu kamper o następujących parametrach:

półintegra, Evo 95 Plus z dopuszczoną maksymalną ilością osób 5, wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole

zdawczo-odbiorczym, dalej jako „Kamper”.

 1. Wynajmujący oświadcza, iż posiada prawo do użytkowania Kampera. Kamper posiada aktualną polisę OC, AC, ma ważne badania techniczne oraz jest dopuszczony do ruchu.

 

§ 2. TERMIN WYNAJMU

 

 1. Termin wynajmu: ............ - ............. Odbiór Kampera w Gdynia od godziny 14:00, zdanie w Gdynia do godziny 12:00.
   

§ 3. PŁATNOŚCI

 

1. Rezerwujący zobowiązuje się wobec Wynajmującego do uiszczenia następujących opłat: Opłata za wynajem Kampera wynosi __KWOTA_ZA_WYNAJEM__, słownie ............,

2. Wpłacono zaliczkę w wysokości ............, słownie ............_,

3. Pozostałą należność w wysokości __POZOSTALA_KWOTA__, słownie ............, Rezerwujący zobowiązuje się uiścić najpóźniej w dniu odbioru kampera w siedzibie Wynajmującego, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej.

4. Karę umowną za opóźnienie w zdaniu Kampera przez Rezerwującego, ustala się w wysokości ………………. zł za każdą nowo rozpoczętą dobę wynajmu Kampera.

5. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. Wynajmujący może dochodzić zapłaty kar umownych również po odstąpieniu bądź rozwiązaniu od niniejszej Umowy.

 

§ 4. KAUCJA

 

1. Przy przekazaniu Kampera osoba Rezerwująca wpłaci Wynajmującemu opłatę gwarancyjną, zwaną dalej „Kaucją” w wysokości 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) oraz wyraża zgodę, aby Kaucja została zaliczona przez Wynajmującego na poczet ewentualnych kar, szkód, kosztów napraw lub strat poniesionych w Kamperze przez Wynajmującego, jak również pokrycia udziału własnego przy ubezpieczeniowej likwidacji szkód, w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy. W przypadku należytego wykonania Umowy – Kaucja w pełnej kwocie zostanie zwrócona Rezerwującemu lub osobie przez niego upoważnionej w dniu zdania Kampera.
 

2. Jeżeli Rezerwujący nie zda Kampera w terminie wskazanym w niniejszej Umowie bądź w innym terminie, uzgodnionym z Wynajmującym na piśmie, e-mailem bądź sms-em, Kaucja przepada w całości na rzecz Wynajmującego. Ponadto w takiej sytuacji Wynajmujący ma prawo poinformować organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kradzieży Kampera oraz dochodzić od Rezerwującego odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość Kaucji.
 

§ 5. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

 

1. Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy stanowić będzie ponadto: Protokół Zdawczo - Odbiorczy podpisywany przez Strony w dniu odbioru i zdania Kampera.
 

§ 6. KAMPER ZASTĘPCZY

 

1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przekazania Rezerwującemu Kampera innego niż wskazany w niniejszej Umowie z zachowaniem warunków podobnej klasy w przypadku wystąpienia awarii pojazdu zarezerwowanego lub niedostępności Kampera z przyczyn od niego niezależnych (dalej „Kamper zastępczy”). W razie niemożności podstawienia Kampera zastępczego, Rezerwującemu przysługuje zwrot wpłaconego zadatku.
 

§ 7. OBOWIĄZKI REZERWUJĄCEGO

 

1. Rezerwujący jest zobowiązany do używania Kampera zgodnie z jego przeznaczeniem, z zachowaniem zasad jego prawidłowej eksploatacji, przestrzegania instrukcji użytkowania oraz procedur postępowania na wypadek szkody, a także innych, wskazanych w niniejszej Umowie.
 

2. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność za powierzony na podstawie niniejszej umowy Kamper i osprzęt.
 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż wydanie i zwrot Kampera nastąpi w dniu wynikającym z zakończenia daty rezerwacji dokonanej na platformie bookingcamper.pl. Zarówno wydanie jak i zwrot przedmiotu najmu następuje w siedzibie Wynajmującego chyba, że w danym przypadku strony pisemnie postanowią inaczej.
 

4. Wynajmujący oświadcza, iż zwrot Kampera w terminie wcześniejszym niż wynika to z rezerwacji, jest możliwy i dopuszczalny, jednakże pozostaje to bez wpływu na wysokość wynagrodzenia ustalonego za cały okres trwania umowy najmu. Rezerwujący zobowiązany jest do zwrotu Kampera w terminie określonym w rezerwacji i bez zgody Wynajmującego nie jest możliwe przedłużenie okresu trwania umowy. Zgoda Wynajmującego może być pod rygorem nieważności wyrażona wyłącznie na piśmie, mailowo lub przy pomocy wyraźnie brzmiącej wiadomości SMS (niedopuszczalna jest tak zwana milcząca zgoda).
 

5. Brak zwrotu Kampera w ciągu 6 godzin od czasu ustalonego w warunkach rezerwacji i jednoczesny brak jakiegokolwiek kontaktu ze strony Rezerwującego upoważnia Wynajmującego do zawiadomienia Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W takim przypadku Wynajmującemu służy kara umowna w wysokości trzykrotnej stawki dobowej wynajmu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia.
 

6. Rezerwujący zobowiązuje się korzystać z przedmiotu najmu wyłącznie w celach rekreacyjno- wypoczynkowych, zgodnie z jego przeznaczeniem przy zachowaniu zasad prawidłowej eksploatacji. Rezerwujący nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu osobie trzeciej w podnajem lub bezpłatnego używania. Rezerwujący zobowiązuje się do bezwzględnego zakazu palenia obowiązującego zarówno w Kamperze, jak i w przystawce Kampera.
 

7. Rezerwujący zobowiązany jest do zwrotu Kampera w stanie niepogorszonym, czystym i posprzątanym we wnętrzu oraz z opróżnionym zbiornikiem toalety i zbiornikiem brudnej wody.
 

8. Rezerwujący nie ma prawa dokonywać w Kamperze żadnych zmian i przeróbek oraz dokonywać żadnych jej napraw bez uprzedniej wyraźnej zgody Wynajmującego.
 

9. Rezerwujący oświadcza, iż zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) wystawionymi dla polis ubezpieczeniowych lub potwierdza, że otrzymał ich kopię oraz zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania w wypadku zaistnienia szkody.
 

 

§ 8. ZGODY REZERWUJĄCEGO

 

1. Rezerwujący wyraża pisemną zgodę na wystawienie paragonu lub faktury bez podpisu odbiorcy.
 

2. Rezerwujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych przy rezerwacji Kampera wyłącznie na potrzeby realizacji niniejszej Umowy. Osoba rezerwująca zastrzega sobie prawo wglądu i uzupełnienia zgromadzonych danych.

 

§ 9. DANE UBEZPIECZENIOWE

 

Poniżej znajdują się istotne dane Kampera dla Rezerwującego:

Numer polisy AC Kampera:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Awaryjny numer telefonu do Ubezpieczyciela:………………………………………………………………………..

 

§ 10. OŚWIADCZENIA

 

Rezerwujący oświadcza, że następujące osoby posiadają wymagane uprawnienia i są upoważnione do kierowania Kamperem:

PIERWSZY KIEROWCA (Rezerwujący)

Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………..

Pesel ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Seria i nr dowodu osobistego ………………………………………………………………………………………………..

Organ wydający dowód osobisty …………………………………………………………………………………………..

Nr prawa jazdy i kategorie …………………………………………………………………………………………………….

 

DRUGI KIEROWCA (Wskazany przez Rezerwującego)

Imię i Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………….

Pesel …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Seria i nr dowodu osobistego …………………..…………………………………………………………………………..

Organ wydający dowód osobisty ………………………………………………………………………………………….

Nr prawa jazdy i kategorie ……………………………………………………………………………………………………

 

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

1. Rezerwujący odpowiada za wszystkie opłaty, winiety za granicą, opłaty za autostrady i mandaty itp., np. za złe parkowanie czy zdjęcie z fotoradaru, które zostały naliczone w czasie

dysponowania przez niego Kamperem, aż do chwili zwrotu Kampera Wynajmującemu, a także za takie, które otrzyma Wynajmujący z kraju i z zagranicy po terminie zwrotu Kampera i Kaucji.
 

2. Rezerwujący wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim znanym organom Europejskim w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, z tytułu

używania Kampera.

 

§ 12. UŻYTKOWANIE KAMPERA
 

1. Rezerwujący oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Wynajmu i zasadami użytkowania Kampera i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
 

2. Rezerwujący zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w miejscach o ograniczonej wysokości ze względu na wysokość pojazdu 3,2 m oraz dostosuję się do nieprzekraczania prędkości 110 km/h. Kamper należy do kategorii pojazdów specjalnych.

 

§ 13. ZAKAZ PODNAJMU

 

1. Rezerwujący nie jest uprawniony do podnajmowania Kampera innym osobom i czerpania korzyści finansowych z tego typu usługi.

 

§ 14. UŻYWANIE KAMPERA POZA GRANICAMI RP

 

1. Wynajmujący wyraża zgodę na używanie Kampera przez Rezerwującego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Państw Wspólnoty Europejskiej i Państw Stowarzyszonych. Wszelkie wyjazdy do państw Europy (takich jak. ALBANIA, SERBIA, MACEDONIA, CZARNOGÓRA, BOŚNIA i HERCEGOWINA, UKRAINA, ROSJA, BIAŁORUŚ, MOŁDAWIA, TURCJA) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również̇ podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.
 

§ 15. ZASADY POSTĘPOWANIA W CZASIE PANDEMII

 

1. Rezerwujący zobowiązany jest planować trasę podróży w taki sposób, aby unikać restrykcji związanych z pandemią, zwłaszcza możliwości objęcia go kwarantanną przy przekraczaniu granic.
 

2. W przypadku braku możliwości zwrotu Kampera w ustalonym w Umowie terminie w związku objęciem kwarantanną Rezerwującego bądź któregokolwiek z korzystających z nim z Kampera, Rezerwujący zobowiązuje się pokryć dodatkowe koszty wynajmu zgodnie ze stawką za dobę wynikającą z Umowy. Zabezpieczeniem dla Rezerwującego może być wykupienie polisy Ubezpieczenie Travel w trakcie procesu rezerwacyjnego na bookingcamper.pl.

 

§ 16. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY ZA SZKODY

 

1. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność za szkody w Kamperze spowodowane z własnej winy lub będące wynikiem nieprawidłowego korzystania z przedmiotu najmu, chyba że zostaną usunięte w ramach ubezpieczenia Rezerwującego, przy czy szkody komunikacyjne i niekomunikacyjne o wartości do 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych netto nie podlegają ubezpieczeniu Autocasco (tzw. udział własny) i za nie Rezerwujący ponosi pełną odpowiedzialność.
 

2. Rezerwujący ponosi również pełną odpowiedzialność za szkodę w przypadkach, w których Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania na skutek naruszenia przez Rezerwującego postanowień OWU. Rezerwujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w wyposażeniu dodatkowym, a nieobjętym polisą AC, spowodowane z własnej winy, niedbalstwa lub będące skutkiem nieprawidłowego ich używania. Odpowiedzialność Rezerwującego, dotyczy szkód powstałych wyłącznie w okresie trwania umowy, jednakże rozciąga się na szkody, których wykrycie nastąpiło po zwrocie przedmiotu najmu, jeżeli Rezerwujący podjął działania zmierzające do ukrycia szkody lub zwrot przedmiotu najmu z przyczyn nieleżących po stronie Rezerwującego co uniemożliwiało dokonanie prawidłowego sprawdzenia stanu Kampera i jego wyposażenia dodatkowego (w takim wypadku w protokole zdawczo- odbiorczym umieszczona jest stosowna adnotacja.
 

3. Rezerwujący zapłaci wynajmującemu kary umowne w następujących przypadkach:
 

a) zwrotu przedmiotu najmu z naruszeniem terminu zdania kampera w wysokości trzykrotnej stawki dobowej wynajmu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia,
 

b) zwrotu Kampera z nieopróżnionym zbiornikiem toalety - 300,00 (trzysta) złotych,
 

c) stwierdzenia naruszenia zakazu opisanego w § 7 ustęp 5 – trzykrotna stawka dobowa,
 

d) stwierdzenia udostępnienia Kampera osobie niespełniającej warunków opisanych w umowie - 1.000,00 (tysiąc) złotych,
 

f) zwrot Kampera z nieopróżnionym zbiornikiem brudnej wody – 300,00 (trzysta) złotych.

 

W przypadku wyrządzenia Kamperem szkody polegającej na zniszczeniu tapicerki (np. wypalenie dziury) Rezerwujący niezależnie od wysokości kary umownej, pokryje koszt wymiany tapicerki w całym Kamperze. Kary umowne mogą być naliczane na różnych podstawach, a naliczenie kary na jednej z nich nie wyklucza możliwości naliczenia kar na pozostałych podstawach. Jeżeli kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia od Rezerwującego odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

§ 17. OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU KAMPERA

 

1. Zawierają się w niniejszym paragrafie i określają prawa i obowiązki Rezerwującego i Wynajmującego. OWW jest skróconym opisem do umowy najmu i stanowi jej integralną część. Postanowienia OWW są wiążące dla stron z chwilą podpisania umowy najmu, a niektóre jego postanowienia są wiążące dla stron z chwilą dokonania rezerwacji terminu wynajmu i wpłaty zadatku na rzecz wynajmującego.
 

2. Przedmiotem umowy najmu jest wynajem Kampera wskazanego w umowie wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo – odbiorczym.
 

3. Wynajem rozpoczyna się z chwilą wydania Kampera Rezerwującemu i podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego, albo z nadejściem daty wskazanej w umowie.
 

4. Protokół zdawczo – odbiorczy winien być wypełniony i podpisany przez obie strony umowy przy wydaniu przedmiotu najmu i w momencie jego zwrotu. Odmowa podpisania protokołu przez Rezerwującego oznacza jego akceptację dla jednostronnego podpisania protokołu przez wynajmującego o wszystkich treści zawartych w tak sporządzonym protokole.
 

5. Wymagania wobec Rezerwującego i kierowcy. Kierowcą Kampera będącego przedmiotem umowy najmu może być wyłącznie Rezerwujący lub osoba przez niego wskazana, wpisana do umowy najmu jako drugi kierowca.
 

6. Kierujący Kamperem może być wyłącznie osoba , która posiada Prawo Jazdy kategorii B od co najmniej dwóch lat.
 

7. W dniu podpisania umowy Rezerwujący przekłada do wglądu dwa aktualne dokumenty tożsamości ze zdjęciem. Jednym z nich musi być Prawo Jazdy, celem zweryfikowania posiadania przez Rezerwującego uprawnień, które są niezbędne do podpisania umowy najmu.
 

8. Rezerwujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w przedmiocie najmu, w tym za osoby korzystające z wynajętego Kampera. W przypadku najmu tego samego Kampera przez kilka osób ich odpowiedzialność względem Wynajmującego jest solidarna.
 

9. Rezerwujący jest zobowiązany w okresie trwania umowy najmu do właściwego zabezpieczenia przed kradzieżą lub zagubieniem dokumentów Kampera i kompletu kluczy. Rezerwujący przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest pozostawienie dokumentów w samochodzie (ewentualna kradzież Kampera wraz z dokumentami uniemożliwia uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela, co rodzi pełną odpowiedzialność Rezerwującego za szkodę wobec wynajmującego).
 

10. W przypadku niemożności zwrotu przedmiotu najmu w siedzibie wynajmującego, Rezerwujący i Wynajmujący mogą wspólnie postanowić, iż Wynajmujący dokona przywiezienia przedmiotu najmu do swojej siedziby. W takim przypadku Rezerwujący zwróci wynajmującemu wszystkie poniesione przez niego koszty z tym związane.
 

11. Na całkowity koszt wynajmu składa się wynagrodzenie za liczbę dni określoną w rezerwacji według cennika obowiązującego na portalu bookingcamper.pl i innych dodatkowych opłat zarówno tych obowiązkowych jak i nieobowiązkowych wybranych przez Rezerwującego w trakcie dokonywania procesu rezerwacji on-line na bookingcamper.pl.
 

12. Pozostała część kosztu wynajmu oraz kaucja, winna być wpłacona na rzecz wynajmującego min 5 dni przed odbiorem Kampera lub w dniu odbioru kampera, jeśli tak stanowi umowa. W przypadku wpłaty za pośrednictwem rachunku bankowego warunkiem odbioru Kampera jest zaksięgowanie wpłaty w pełnej wysokości na rachunku bankowym Wynajmującego.
 

13. Zmiana terminu rezerwacji dokonanej na platformie rezerwacyjnej bookingcamper.pl jest niemożliwa, jeżeli zmiana ta miałaby nastąpić w terminie krótszym aniżeli 30 dni od rozpoczęcia potwierdzonego terminu wynajmu. Jeżeli zmiana terminu wynajmu miałaby nastąpić w terminie dłuższym niż 30 dni od rozpoczęcia potwierdzonego terminu wynajmu, wówczas Rezerwujący może podjąć taką próbę zmiany daty rezerwacji, ale po ówczesnym wyrażeniu zgody przez Wynajmującego.
 

14. Najpóźniej w dniu odbioru Kampera strony podpisują umowę najmu po jednym egzemplarzy dla każdej ze stron.
 

15. W przypadku rezygnacji przez Rezerwującego z wynajmu, niepodpisania umowy przez Rezerwującego na miejscu po jej wcześniejszej akceptacji, niespełnienia przez Rezerwującego wymagań stawianych jako kierowcy zweryfikowanych przez Wynajmującego, nieuregulowania jakichkolwiek wcześniejszych lub brakujących należności lub nieodebrania Kampera w umówionym terminie - dokonana rezerwacja za pośrednictwem bookingcamper.pl zostaje anulowana, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi na rzecz Rezerwującego.

16. Rezerwujący, najpóźniej w dniu wydania Kampera wpłaca wynajmującemu kaucję w kwocie 5000 (pięć tysięcy) złotych tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i należności służących wynajmującemu z tytułu nienależnego wykonania postanowień umowy przez Rezerwującego, a w szczególności wynikających z kradzieży lub uszkodzenia przedmiotu najmu, zgubienia dowodu rejestracyjnego lub kluczy, kar umownych określonych w umowie.
 

17. Zwrot kaucji następuje w dniu zdania kampera, po wcześniejszym sprawdzeniu jego stanu przez Wynajmującego.
 

18. Wynajmujący uprawniony jest do potrącenia z kaucji zobowiązań Rezerwującego powstałych wskutek nienależytego wykonania przez Rezerwującego postanowień umowy. Jeżeli Rezerwujący wykupił ubezpieczenie kaucji, wówczas Wynajmujący winien wystawić notę obciążeniową na kwotę potrącenia kaucyjnego, jako potwierdzenie dla Ubezpieczyciela.
 

19. W przypadku, w którym wysokość zobowiązań Rezerwującego względem Wynajmującego przekracza wysokość wpłaconej kaucji, Rezerwujący zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty należności w terminie 5 dni o daty zwrotu Kampera.
 

20. Odbiór Kampera możliwy jest wyłącznie po podpisaniu umowy najmu i uregulowaniu na rzecz Wynajmującego wszelkich należności wynikających z umowy (wynagrodzenie za najem, opłata serwisowa – jeśli istnieje, kaucja). Przed odbiorem Kampera Rezerwującemu udzielany jest instruktaż użytkowania Kampera oraz zasady instalacji i obsługi dodatkowego wyposażenia i sprzętu turystycznego.
 

21. Odbiór i zwrot Kampera następuje po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego szczegółowo określającego stan techniczny Kampera i wyposażenia dodatkowego w chwili wydania przedmiotu najmu i jego zwrotu.
 

22. Rezerwujący zobowiązany jest do takiego zaplanowania swojego wypoczynku, by możliwym było terminowe oddanie Kampera (z uwzględnieniem możliwych utrudnień na trasie przejazdu czy niekorzystnych warunków atmosferycznych). Brak zwrotu Kampera w określonym umową terminie spowoduje obciążenie Rezerwującego karami umownymi, oraz może dodatkowo rodzić po jego stronie obowiązek naprawnienia szkody Wynajmującego.
 

23. Rezerwujący zobowiązany jest do zwrotu Kampera umytego, posprzątanego we wnętrzu, oraz z opróżnionym zbiornikiem toalety, chyba że wykupił sobie takie usługi na podstawie opcji dodatkowych w procesie rezerwacji na bookingcamper.pl. Niedopełnienie powyższych obowiązków będzie skutkowało obciążeniem Rezerwującego karami umownymi, oraz może być podstawą do odmowy podpisania przez Wynajmującego protokołu zdawczo-odbiorczego do czasu wykonania tych czynności przez Wynajmującego na placu wypożyczalni.
 

24. Brak zwrotu przedmiotu najmu w terminie wynikającym z umowy spowoduje obciążenie Rezerwującego stosownymi karami umownymi, oraz odpowiedzialnością Rezerwującego za ewentualne szkody tym spowodowane (na przykład koniecznością wypłaty odszkodowania kolejnemu Rezerwującemu - Klientowi, który miał rezerwację w kolejnym terminie). Niezależnie od powyższego, brak zwrotu Kampera w ciągu 6 godzin od terminu ustalonego w umowie, przy jednoczesnym braku kontaktu ze strony Rezerwującego upoważnia Wynajmującego do zawiadomienia Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia lub kradzieży przedmiotu najmu.
 

25. Postępowanie w przypadku awarii. W przypadku awarii Rezerwujący jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Wynajmującego o tym fakcie, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju awarii i uzgodnień z Wynajmującym. Rezerwujący nie jest uprawniony bez zgody Wynajmującego do dokonywania jakichkolwiek napraw czy przeróbek przedmiotu najmu.
 

26. W przypadku kolizji drogowej Rezerwujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego oraz w każdym wypadku Policji. W takiej sytuacji Rezerwujący jest zobowiązany do uzyskania z Policji kopii pisemnego protokołu z zaistniałego zdarzenia i jego przekazania Wynajmującemu, pod rygorem pełnej odpowiedzialności Rezerwującego za powstałe szkody. Koszty tłumaczenia przysięgłego protokołów Policji i innych dokumentów sporządzonych w językach obcych ponosi Rezerwujący.
 

27. Kamper będący przedmiotem najmu posiada ubezpieczenie OC, AC. Przy wydaniu Kampera Rezerwujący otrzymuje kopię Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU), szczegółowo określających procedury postępowania w razie zaistnienia szkody. Rezerwujący zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania OWU i w razie powstania szkody postępowania w sposób w nich opisany.
 

28. W razie nie zastosowania się do ich postanowień Rezerwujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela lub jego zmniejszenia. Rezerwujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w Kamperze lub wyposażeniu dodatkowym spowodowane z własnej winy, niedbalstwa lub będące wynikiem nieprawidłowego korzystania z przedmiotu najmu. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność za szkody komunikacyjne oraz niekomunikacyjne do wysokości 5000 ( pięć tysięcy ) zł, które nie podlegają likwidacji z ubezpieczenia Autocasco (tak zwany udział własny).
 

29. Rezerwujący ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przedmiocie najmu lub wyposażeniu dodatkowym w przypadku naruszenia OWU, przepisów ustawowych danego kraju (w tym przepisów prawa ruchu drogowego), naruszenia postanowień umowy oraz niniejszego Regulaminu.
 

30. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, których wysokość przekracza otrzymane odszkodowanie lub w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela (zarówno z Autocasco jak i OC) , a to na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub psychotropowych, naruszenia przepisów ustawowych w danym kraju oraz jeśli zdarzenie wywołuje szkodę zaistniałą w wskutek winy umyślnej, niedbalstwa lub lekkomyślności najemcy.
 

31. Wyceny szkód w przedmiocie najmu oraz wyposażeniu dodatkowym, za które odpowiedzialność ponosi Rezerwujący, Wynajmujący będzie dokonywać w oparciu o cenniki Autoryzowanych Stacji Obsługi oraz ceny nowych i oryginalnych części lub elementów wyposażenia dodatkowego.
 

33. Odbiór przedmiotu najmu przez Wynajmującego nie zwalnia z odpowiedzialności za szkody i odpowiedzialności finansowej Rezerwującego, a które to wady i uszkodzenia zostały wykryte po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego w dniu zdania kampera. Jeżeli nie można było ich stwierdzić podczas spisywania protokołu lub jeśli Rezerwujący podjął działania zmierzające do ukrycia szkody przed zdaniem kampera, Wynajmujący będzie dochodził swoich roszczeń i praw drogą sądową.
 

34. Rezerwujący ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie mandaty, kary, opłaty dodatkowe, i jest w obowiązku ich uiszczenia, choćby Wynajmujący powziął takową wiedzę o mandatach, karach i opłatach dodatkowych po zwrocie przedmiotu najmu i zwrocie Rezerwującemu pełnej kaucji.
 

36. Rezerwujący jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania przedmiotu najmu i wyposażenia dodatkowego , zgodnie z umową najmu, niniejszym regulaminem i przyjętymi zwyczajami. W szczególności Rezerwujący zobowiązany jest do:
 

a) korzystania z kampera wyłącznie w celach rekreacyjno – turystycznych,
 

b) właściwego zamykania i zabezpieczenia Kampera zarówno w czasie przejazdu jaki i bieżącego użytkowania,
 

c) właściwego zabezpieczenia bagaży przewożonych w Kamperze celem uniemożliwienia ich przemieszczania się w trakcie jazdy lub ocierania o elementy wyposażenia Kampera,
 

d) stosowania w toalecie Kampera wyłącznie środków chemicznych przeznaczonych do karawaningu,
 

e) korzystania z parkingów strzeżonych w przypadku zamiaru pozostawienia Kampera w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych i widowiskowych (jak na przykład stadiony, hale, amfiteatry), w czasie gdy odbywają się na nich imprezy masowe.
 

Zabronione jest:
 

a) przewożenie w Kamperze ładunków łatwopalnych, trujących, niebezpiecznych oraz wszelkich przedmiotów i substancji zakazanych,
 

b) palenie tytoniu lub innych podobnych substancji w Kamperze i jego przystawce,
 

d) przewożenie przedmiotu najmu przez tereny objęte działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.

 

§ 18. WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA I SĄDU

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 

2. Umowa i spory z niej wynikające podlegają prawu polskiemu.
 

3. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia zawisłości sporu, wszelkie spory związane z niniejszą Umową rozstrzygane będą ostatecznie przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Wynajmującego.

 

§ 19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 

2. Datą zawarcia Umowy jest data podpisania jej przez ostatnią ze Stron. W przypadku braku określenia dat złożenia podpisów pod Umową, datą zawarcia Umowy będzie data wskazana w jej komparycji. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia Stron, dokonane w jakiejkolwiek formie, dotyczące jej przedmiotu i warunków współpracy w tym zakresie.

3. Umowę̨ sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Przed podpisaniem Umowa została odczytana, a jej warunki zaakceptowane przez obie Strony.

 


 

WYNAJMUJĄCY (podpis) .................................................................................................
 

 

REZERWUJĄCY (podpis) ...................................................................................................
 

 

 

Dodatkowe informacje:

W sprawie odbioru kampera proszę kontaktować się z Janusz Cissewski, tel. 887870054

W razie problemów technicznych kampera proszę kontaktować się z nr tel. …………………