Przydatne informacje

Regulamin serwisu

Korzystanie z serwisu bookingcamper.pl oznacza akceptację poniższego regulaminu. Przy pierwszym uruchomieniu portalu system poprosi o wyrażenie zgody. Dodatkowo, przy rejestracji prosimy ponownie o przeczytanie i akceptację regulaminu. Wyrażenie zgody jest zapisywane w naszej bazie danych. Wyczyszczenie plików cookies albo skorzystanie z innej przeglądarki oznacza każdorazowo potrzebę akceptacji regulaminu.

1. Postanowienia wstępne

Użytkownik serwisu bookingcamper.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Przed rozpoczęciem korzystania z portalu należy zapoznać się z jego treścią. Każdy użytkownik portalu oświadcza, że zapoznał się z poniższym regulaminem oraz akceptuje jego zapisy.

2. Definicje

  1. Serwis - portal internetowy pod adresem bookingcamper.pl, którego właścicielem jest Booking Camper sp. z o.o.
  2. Kamper - samochód kempingowy, turystyczny, zarejestrowany i dopuszczony do ruchu drogowego, przeznaczony do celów turystycznych i wypożyczenia.
  3. Wypożyczalnia kamperów - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z serwisu w celu świadczenia usług wynajmu Kamperów.
  4. Wynajem kampera - wynajem kampera przez Wypożyczalnię kamperów Użytkownikowi w określonym terminie.
  5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną do czynności prawnych, korzystająca z serwisu w celu wynajmu kampera.
  6. Rezerwacja - zawarcie umowy najmu w formie elektronicznej pomiędzy Wypożyczalnią kamperów i Użytkownikiem.
  7. Cena wynajmu kampera - określona suma pieniędzy stanowiąca cenę za wynajem kampera wyrażona w kwocie brutto.
  8. Umowa Wynajmu Kampera - porozumienie regulujące prawa i obowiązki stron związane z Wynajmem Kampera zawarte pomiędzy Wypożyczalnię kamperów i Użytkownikiem.

3. Zasady ogólne

Serwis jest dostępny pod adresem bookingcamper.pl

Pozwala Użytkownikom na przeglądanie oraz dokonywanie rezerwacji i wynajmu kamperów należących do Wypożyczalni kamperów.

4. Warunki techniczne

Warunkiem koniecznym dla korzystania z portalu bookingcamper.pl jest posiadanie dostępu do Internetu oraz oprogramowania pozwalającego na przeglądanie jego zasobów. W przypadku korzystania przez odbiorców z nietypowych lub uszkodzonych rozwiązań dostęp może nie być możliwy.

5. Zasady korzystania

Do korzystania z serwisu jest wymagana rejestracja.

6. Obowiązki Użytkownika

Użytkownik serwisu musi korzystać z serwisu przestrzegając obecnie obowiązujących przepisów prawa, ale też norm społecznych. Właściciel serwisu zabrania umieszczania treści wulgarnych czy pornograficznych, popierających radykalne postawy społeczne, propagujące środki odurzające, ale też zawierające dane osobowe. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawa do usuwania z portalu tego typu treści. Za treści opublikowane w komentarzach i miejscach dostępnych dla użytkowników odpowiedzialność prawną ponosi autor wpisu.

7. Obowiązki właściciela portalu

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników.

Właściciel nie odpowiada za sprzeczne z regulaminem korzystanie z serwisu.

Użytkownik posiadający konto w portalu bookingcamper.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych udostępnionych przez niego i zawartych w formularzu rejestracyjnym w celach informacyjnych. Dotyczy to również danych dostarczonych w formularzu rejestrującym użytkowników newslettera portalu bookingcamper.pl

8. Ochrona danych osobowych

Dane zarejestrowanych odbiorców, oraz odbiorców zapisujących się do bazy newslettera, mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych. Odbiorcy wyrażają na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Wyrażają też zgodę na przetwarzanie zamieszczonych przez siebie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. z 1997 Nr 133 poz. 883) oraz z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 wraz z jej późniejszymi zmianami).

Każdy użytkownik ma niezbywalne prawo wglądu do podanych danych osobowych, ich zmian, aktualizowania oraz usuwania.

Serwis wykorzystuje pliki „cookies", to jest pliki z informacją zapisywaną na komputerze lub innym urządzeniu użytkowanym przez odbiorcę.

W serwisie obowiązuje Klauzula RODO.

9. Postanowienia końcowe

Booking Camper sp. z o.o. zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. Informacja o zmianach pojawi się tuż po ich wprowadzenia na stronie głównej serwisu przez 7 dni.

Użytkowanie serwisu po wprowadzeniu zmian w regulaminie oznacza ich zaakceptowanie.