Benimar 10 października 2022 5984Bielsko-Biała

Benimar Northautokapp

10.0
Dodaj do ulubionych
Udostępnij

Dostępność

Wybierz termin

Wolne terminy
Brak terminów
Zarezerwowane
Sprzedane
Twój wybór

Warunki wynajmu

Kaucja zwrotna
5000 zł (Płatna przy odbiorze lub zgodnie z umową)

Kiedy odbierasz i zdajesz kampera
Odbiór od godziny 15:00 w dniu przyjazdu i zdanie do godziny 11:00 w dniu odjazdu.


Wymagane uprawnienia, dokumenty:
Prawo jazdy kategoria B + Dowód osobisty

W cenę wliczono
***Full Comfort***__W drogę ku przygodzie __⛱__ Niczym nie musisz się martwić - odbierasz kampera gotowego do wyjazdu i oddajesz prosto z drogi a My posprzątamy go za Ciebie. A jeżeli masz ochotę na dodatkowe wyposażenie możesz to zrobić już za 1zł*. ***Szczyrk***odbiór***Szczyrk***

Minimalny wiek kierowcy
25

To Kamper, w którego wnieśliśmy zdobyte doświadczenie i wiedzę. Celowo nie został wyposażony w klimatyzację stacjonarną i markizę. Uważamy że to elementy najbardziej psujące się, a zarazem zabierające cenną wagę. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom jest całkowicie niezależny i przygotowany do kamperowania "na dziko", bez konieczności podłączenia do prądu (solar + dodatkowy akumulator oraz dachowa wentylacja 12V). Samochód ma niespełna  7m i posiada homologacje ma 5 osób do spania i jazdy, jednak dla wygody zachęcamy do podróży max w 4-os.  To również wersja zimowa dająca możliwości podróżowania przez cały rok. Piękna duża łazienka oraz wg. naszej opinii jedno z najlepszych rozwiązań kuchni i salonu dają niesamowity komfort w podróży. Uwielbiamy Naszego Kampera i z przyjemnością podzielimy się nim w przerwach między naszymi wyjazdami. Kasia i Daniel    

Zimowa wersja wyposażenia "Northautokapp"

Liczba miejsc do spania
5
Liczba miejsc do jazdy
5
Skrzynia biegów
automatyczna
Dozwolone zwierzęta
nie
Minimalny wiek kierowcy
25
DŁ. x SZ. x W. (m)
6.94 x 2.3 x 3.15
Rok modelowy
2022 r.
Moc silnika (KM)
170 KM
Paliwo
diesel
Wersja zimowa
tak

Parametry

Model
Northautokapp
Producent
Benimar
Podwozie
Ford
Rodzaj zabudowy
półintegra
Poj. Silnika (cm3)
1995 cm3
Paliwo
diesel
Moc silnika (KM)
170 KM
Skrzynia biegów
automatyczna
Tempomat
Rok produkcji
2022
Rok modelowy
2022
Systemy wspomagania jazdy
ABS + ESP
DMC (kg)
3500 kg
Obrotowe fotele
Wielofunkcyjna kierownica
Alufelgi
16 ''
Elektryczne lusterka
Ładowność (kg)
563 kg
Poduszki powietrzne
kierowcy i pasażera
Kamera cofania
Maksymalna masa przyczepy (kg)
0 kg
Wersja zimowa
Kolor przedniego zderzaka
Zestaw głośnomówiący
Oświetlenie led
Masa w stanie gotowości do jazdy (kg)
2937 kg
Długość (mm)
6940 mm
Szerokosć (mm)
2300 mm
Wysokość (mm)
3150 mm

Zabudowa

Ogrzewanie rodzaj
webasto
Butla gazowa
jedna
Dual/mono control
mono
Moskitiera w drzwiach
Rolety okien przednich
Szerokość drzwi wejściowych
do 60 cm
Solar
Podwójna podłoga
Antena DVB-T

Kuchnia i łazienka

WC/Łazienka
Prysznic
razem
Pojemność lodówki/zamrażalnika (l)
140 L
Kuchenka gazowa
Zlew

Wnętrze

Łóżko z przodu
Telewizor
Urządzenia multimedialne
Radio
Liczba miejsc do jazdy
5
Liczba miejsc do spania
5
Układ tylnego łóżka
poprzeczny
Gniazda USB

Media

Akumlator
Zbiornik wody szarej (l)
105 L
Zbiornik wody czystej (l)
120 L

UMOWA WYNAJMU KAMPERA Nr ………..
 

zawarta w dniu 29.09.2023 r. pomiędzy:

 • XXXXXXXXXXX
  zwanym dalej Wynajmującym
   

a
 

 • ............, ............,
  ............, dowód osobisty seria i nr …………….………........……., wydany przez ……….........................................…………...., Pesel: …….......…..………………………...,
  zwanym dalej
  Rezerwującym”,
   

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”.
 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
 

Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Umowy, Wynajmujący oddaje Rezerwującemu do używania pojazd typu kamper o następujących parametrach:

półintegra, Northautokapp z dopuszczoną maksymalną ilością osób 5, wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole
zdawczo-odbiorczym, dalej jako „Kamper”.

Wynajmujący oświadcza, iż posiada prawo do użytkowania Kampera. Kamper posiada aktualną polisę OC, AC, ma ważne badania techniczne oraz jest dopuszczony do ruchu.

§ 2. TERMIN WYNAJMU

Termin wynajmu: ............ - .............

Odbiór Kampera w Bielsko-Biała od godziny 15:00, zdanie w Bielsko-Biała do godziny 11:00.

§ 3. PŁATNOŚCI
 

 1. Rezerwujący zobowiązuje się wobec Wynajmującego do uiszczenia następujących opłat:
  Opłata za wynajem Kampera wynosi ............, słownie ............,
 1. Wpłacono zaliczkę w wysokości ............, słownie ............_,
 2. Pozostałą należność w wysokości __POZOSTALA_KWOTA__, słownie ............, Rezerwujący zobowiązuje się uiścić najpóźniej w dniu odbioru kampera w siedzibie Wynajmującego, o ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej.
 3. Karę umowną za opóźnienie w zdaniu Kampera przez Rezerwującego, ustala się w wysokości 1000,00 zł za każdą nowo rozpoczętą dobę wynajmu Kampera. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. Wynajmujący może dochodzić zapłaty kar umownych również po odstąpieniu bądź rozwiązaniu od niniejszej Umowy.

§ 4. KAUCJA

 1. Przy przekazaniu Kampera osoba Rezerwująca wpłaci Wynajmującemu opłatę gwarancyjną, zwaną dalej „Kaucją” w wysokości 5 000.00 zł (słownie: pięć tysięcy zł) oraz wyraża zgodę, aby Kaucja została zaliczona przez Wynajmującego na poczet ewentualnych kar, szkód, kosztów napraw lub strat poniesionych w Kamperze przez Wynajmującego, jak również pokrycia udziału własnego przy ubezpieczeniowej likwidacji szkód, w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej Umowy. W przypadku należytego wykonania Umowy – Kaucja w pełnej kwocie zostanie zwrócona Rezerwującemu do 5 dni od zdania Kampera (dotyczy wykupienia przez Rezerwującego usługi Ubezpieczenia Kaucji za pośrednictwem bookingcamper.pl) lub w przypadku wystąpienia szkody (szkód) i indywidualnych ustaleń jej (ich) oceny pomiędzy Wynajmującym i Rezerwującym w ciągu 5 dni od zakończenia postępowania naprawczego. Wpłaty kaucji można dokonać na miejscu w wypożyczalni przy odbiorze kluczyków po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z Wynajmującym lub przelewem na konto Wynajmującego w bank SANTANDER o nr: 55 1090 1740 0000 0001 3343 5243 Wykonując przelew w tytule proszę wpisać: „Kaucja zwrotna i nazwa auta oraz numer rejestracyjny”.
 1. Jeżeli Rezerwujący nie zda Kampera w terminie wskazanym w niniejszej Umowie bądź w innym terminie uzgodnionym z Wynajmującym powyżej 6h bez żadnego kontaktu, Kaucja przepada w całości na rzecz Wynajmującego. Ponadto w takiej sytuacji (brak kontaktu powyżej 6h od zwrotu kampera) Wynajmujący ma prawo poinformować organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa kradzieży Kampera oraz dochodzić od Rezerwującego odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość Kaucji, aby pokryć koszt rekompensaty kolejnemu klientowi.

§ 5. PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

 1. Rezerwujący zobowiązany jest wykonać zdjęcia wynajmowanego pojazdu z każdej strony z zewnątrz oraz w jego wnętrzu, aby nie było wątpliwości czy dana rysa/wgniecenie/uszkodzenie było już wcześniej przy odbiorze kampera z wypożyczalni czy pojawiło się po zdaniu kampera przez Rezerwującego.

 

 1. Zdjęcia bądź nagrania będą stanowić Protokół Zdawczo - Odbiorczy odbioru i zdania Kampera.

 

§ 6. KAMPER ZASTĘPCZY

 1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przekazania Rezerwującemu Kampera innego niż wskazany w niniejszej Umowie z zachowaniem warunków podobnej klasy w przypadku wystąpienia awarii pojazdu zarezerwowanego lub niedostępności Kampera z przyczyn od niego niezależnych (dalej „Kamper zastępczy”). Z kolei w przypadku podstawienia zarezerwowanego lub zastępczego kampera z opóźnieniem, Wynajmujący zobowiązuje się zwrócić należność za każdy dzień zwłoki. W razie niemożności podstawienia Kampera zarezerwowanego lub zastępczego, Rezerwującemu przysługuje zwrot wpłaconego zadatku. Jednak nie przysługuje Rezerwującemu żadne roszczenie z tytułu utraconej rezerwacji.

§ 7. OBOWIĄZKI REZERWUJĄCEGO

 1. Wynajmujący jest zobowiązany do używania Kampera zgodnie z jego przeznaczeniem,
  z zachowaniem zasad jego prawidłowej eksploatacji, przekazanych w trakcie szkolenia on-line lub na miejscu przy wydaniu pojazdu. Podpisując niniejszą umowę Rezerwujący kwituje zapoznanie się z podstawowym szkoleniem on-line lub na miejscu z obsługi pojazdu typu Kamper.

 

 1. Strony zgodnie postanawiają, iż wydanie i zwrot Kampera nastąpi w siedzibie Wynajmującego chyba, że w danym przypadku strony postanowią inaczej.

 

 1. Wynajmujący oświadcza, iż zwrot Kampera w terminie wcześniejszym niż wynika to z rezerwacji, jest możliwy i dopuszczalny, jednakże pozostaje to bez wpływu na wysokość wynagrodzenia ustalonego za cały okres trwania umowy najmu.
   
 2. Karę umowną za opóźnienie w zdaniu Kampera, ustala się w wysokości 200 zł za każdą nowo rozpoczętą godzinę wynajmu Kampera (do 3h zwłoki), później 3-krotność stawki dobowej.
   
 3. Zdanie auta musi nastąpić godzinach 8:00-11:00 a odbiór następuje od godz. 15:00 – 18:00 (po dokonaniu serwisu, dezynfekcji i przeglądu auta).
   
 4. Wynajmujący zobowiązuje się korzystać z przedmiotu najmu wyłącznie w celach rekreacyjno- wypoczynkowych, zgodnie z jego przeznaczeniem przy zachowaniu zasad prawidłowej eksploatacji. Nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu osobie trzeciej w podnajem lub bezpłatnego używania. Rezerwujący zobowiązuje się do bezwzględnego zakazu palenia w aucie. Rezerwujący zobowiązany jest do zwrotu Kampera w stanie niepogorszonym, czystym, bez śmieci, własnych rzechy i przedmiotów oraz posprzątanym we wnętrzu oraz z opróżnionym zbiornikiem toalety i zbiornikiem brudnej wody. Rezerwujący nie ma prawa dokonywać w Kamperze żadnych zmian i przeróbek oraz dokonywać żadnych jej napraw bez uprzedniej wyraźnej zgody Wynajmującego.

§ 8. ZGODY REZERWUJĄCEGO

 1. Rezerwujący wyraża pisemną zgodę na wystawienie paragonu lub faktury bez podpisu odbiorcy.
 2. Wynajmujący oświadcza, iż dane osobowe Rezerwującego nie są przechowywane w firmie Wynajmującego. Są niszczone 45dni po zakończeniu najmu i zwrocie auta.

 

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Rezerwujący odpowiada za wszystkie opłaty, winiety za granicą, opłaty za autostrady i mandaty itp., np. za złe parkowanie czy zdjęcie z fotoradaru, które zostały naliczone w czasie dysponowania przez niego Kamperem, aż do chwili zwrotu Kampera Wynajmującemu, także za takie, które otrzyma Wynajmujący z kraju i z zagranicy po terminie zwrotu Kampera i Kaucji.

 

 1. Rezerwujący wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim znanym
  organom Europejskim w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, z tytułu
  używania Kampera.

§ 12. UŻYTKOWANIE KAMPERA

 1. Rezerwujący oświadcza, iż zapoznał się z Warunkami Wynajmu i zasadami użytkowania Kampera i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

 

 1. Rezerwujący zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w miejscach o ograniczonej wysokości ze względu na wysokość pojazdu 3,2 m oraz do nieprzekraczania prędkości 115 km/h. Auta posiadają nadajniki GPS które informują o prędkościach czy niewłaściwej eksploatacji (częsta jazda przy max. prędkościach) w przypadku nie dostosowania się do określonych warunków Wynajmujący ma prawo do zdalnej blokady pojazdu, a ponowne odblokowanie wiąże się z utrata kaucji. Kamper należy do kategorii pojazdów specjalnych.

§ 13. ZAKAZ PODNAJMU

 1. Rezerwujący nie jest uprawniony do podnajmowania Kampera innym osobom i czerpania korzyści finansowych z tego typu usługi.

§ 14. UŻYWANIE KAMPERA POZA GRANICAMI RP

 1. Wynajmujący wyraża zgodę na używanie Kampera przez Rezerwującego poza granicami
  Rzeczypospolitej Polskiej, tj. Państw Wspólnoty Europejskiej i Państw Stowarzyszonych. Wszelkie wyjazdy do państw Europy (takich jak UKRAINA, ROSJA, BIAŁORUŚ, MOŁDAWIA, TURCJA) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również̇ podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.

§ 16. KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCY ZA SZKODY

 1. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność za szkody w Kamperze spowodowane z własnej winy lub będące wynikiem nieprawidłowego korzystania z przedmiotu najmu do wysokości kaucji (5000 zł.) chyba, że zostaną usunięte w ramach ubezpieczenia dodatkowego Rezerwującego zawartego w firmie zewnętrznej lub bezpośrednio w wypożyczalni - opcja dodatkowa. Wówczas Wynajmujący wstrzymuje wypłatę kaucji/części kaucji tylko do momentu uregulowania należności przez Ubezpieczyciela.
 2. Rezerwujący ponosi również pełną odpowiedzialność za szkodę w przypadkach, w których Towarzystwo Ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania na skutek naruszenia przez Rezerwującego postanowień OWU. Odpowiedzialność Rezerwującego dotyczy szkód powstałych wyłącznie w okresie trwania umowy, jednakże rozciąga się na szkody, których wykrycie nastąpiło po zwrocie przedmiotu najmu, jeżeli Rezerwujący podjął działania zmierzające do ukrycia szkody.
 3. Rezerwujący zapłaci wynajmującemu kary umowne w następujących przypadkach:

a) zwrotu Kampera z nieopróżnionym zbiornikiem toalety - 150,00 (sto pięćdziesiąt) złotych,
b) stwierdzenie naruszenia zakazu palenia - 2.000,00 (dwa tysiące) złotych,
c) stwierdzenia udostępnienia Kampera osobie niespełniającej warunków opisanych w Regulaminie - 1.500,00 (tysiąc pięćset) złotych,
d) zwrot Kampera z nieopróżnionym zbiornikiem brudnej wody – 100,00 (sto złotych) złotych
e) zwrotu kampera brudnego z zewnątrz – 150,00 (sto pięćdziesiąt) złotych
f) zwrotu kampera nieposprzątanego wewnątrz – 200,00 (dwieście) złotych
g) spowodowania stłuczki w wyniku, której użyto ubezpieczenia OC wynajmowanego kampera – 2000,00 (dwa tysiące złotych)


W przypadku wyrządzenia Kamperem szkody polegającej na zniszczeniu tapicerki (np. wypalenie dziury papierosem) Rezerwujący niezależnie od wysokości kary umownej, pokryje koszt wymiany tapicerki w całym Kamperze. Jeżeli kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia od Rezerwującego odszkodowania na zasadach ogólnych

§ 17. REGULAMIN WYPOŻYCZENIA KAMPERA

 1. Ogólne zasady wynajmu.
 2. Warunki wynajmu Kampera zawarte w niniejszym regulaminie określają prawa i obowiązki Rezerwującego i Wynajmującego. Regulamin jest załącznikiem do umowy najmu i stanowi jej integralną część. Postanowienia regulaminu są wiążące dla stron z chwilą podpisania umowy najmu, a niektóre jego postanowienia są wiążące dla stron z chwilą dokonania rezerwacji terminu wynajmu i wpłaty zadatku na rzecz Wynajmującego.
 3. Przedmiotem umowy najmu jest wynajem Kampera wskazanego w umowie Wynajem rozpoczyna się z chwilą wydania Kampera Rezerwującego albo z nadejściem daty wskazanej w umowie.
 4. Wymagania wobec Rezerwującego i kierowców. Kierowcą Kampera będącego przedmiotem umowy najmu może być wyłącznie Rezerwujący lub osoba przez niego upoważniona która ma ukończone 25 lat i prawo jazdy od min. 3 lat.
 5. W dniu dokonania rezerwacji Rezerwujący przekłada do wglądu (online) prawo jazdy i zezwala na weryfikację kierowcy w CEPIK oraz w dniu odbioru okazuje drugi aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem.
 6. Rezerwujący jest zobowiązany w okresie trwania umowy najmu do właściwego zabezpieczenia przed kradzieżą lub zagubieniem dokumentów czy też kompletu kluczy.
 7. Pozostała część kosztu wynajmu oraz kaucja, winna być wpłacona na rzecz wynajmującego do dnia odbioru auta włącznie. W przypadku wpłaty za pośrednictwem rachunku bankowego warunkiem odbioru Kampera jest zaksięgowanie wpłaty w pełnej wysokości na rachunku bankowym Wynajmującego.
 8. Fizyczne podpisanie umowy następuje w dniu odbioru auta (chyba, że strony ustalą inaczej) a wpłatę zadatku rezerwacyjnego Rezerwujący dokonuje na bazie ustaleń mailowych z wypożyczalnią, co również jest formą zawarcia umowy między stronami.
 9. W przypadku rezygnacji przez Rezerwującego z wynajmu, niespełnienia przez klienta wymagań stawianych jako kierowcy lub nieodebrania Kampera w umówionym terminie, dokonana rezerwacja zostaje anulowana, a wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. W przypadku, w którym wysokość zobowiązań Rezerwującego względem Wynajmującego przekracza wysokość wpłaconej kaucji, Rezerwujący zobowiązany jest do zapłaty pozostałej kwoty należności w terminie 3 dni o daty zwrotu Kampera.
 11. Rezerwujący zobowiązany jest do takiego zaplanowania swojego wypoczynku, by możliwym było terminowe oddanie Kampera (z uwzględnieniem możliwych utrudnień na trasie przejazdu czy niekorzystnych warunków atmosferycznych).
 12. Postępowanie w przypadku awarii. W przypadku awarii Rezerwujący jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju awarii i uzgodnień z Wynajmującym. Rezerwujący nie jest uprawniony bez zgody Wynajmującego do dokonywania jakichkolwiek napraw czy przeróbek przedmiotu najmu. Wynajmujący nie odpowiada za przestoje spowodowane awarią, wypadkiem czy kradzieżą, nie jest zobowiązany do zapewnienia transportu ani zakwaterowania zastępczego. Rolę tą pełni ubezpieczenie Assistance
 13. W przypadku kolizji drogowej Rezerwujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego oraz w każdym wypadku Policji jeśli zdarzenie ma miejsce zagranicą. W takiej sytuacji Rezerwujący jest zobowiązany do uzyskania z Policji kopii pisemnego protokołu z zaistniałego zdarzenia i jego przekazania Wynajmującemu, pod rygorem pełnej odpowiedzialności Rezerwującego za powstałe szkody. Koszty tłumaczenia przysięgłego protokołów Policji i innych dokumentów sporządzonych w językach obcych ponosi Rezerwujący.
 14. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, których wysokość przekracza otrzymane odszkodowanie lub w razie odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela (zarówno z Autocasco jak i OC), a to na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, substancji odurzających lub psychotropowych, naruszenia przepisów ustawowych w danym kraju oraz jeśli zdarzenie wywołuje szkodę zaistniałą w wskutek winy umyślnej, niedbalstwa lub lekkomyślności najemcy.
 15. Wyceny szkód w przedmiocie najmu oraz wyposażeniu dodatkowym, za które odpowiedzialność ponosi Rezerwujący, Wynajmujący będzie dokonywać w oparciu o cenniki Autoryzowanych Stacji Obsługi producenta nadwozia i zabudowy.
 16. Rezerwujący jest zobowiązany do prawidłowego użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z umową najmu i niniejszym regulaminem. W szczególności Najemca zobowiązany jest do:
  a) właściwego zabezpieczenia bagaży przewożonych w Kamperze celem uniemożliwienia ich przemieszczania się w trakcie jazdy lub ocierania o elementy wyposażenia Kampera,
  b) korzystania z parkingów strzeżonych w przypadku zamiaru pozostawienia Kampera w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów sportowych i widowiskowych (jak na przykład stadiony, hale, amfiteatry), w czasie gdy odbywają się na nich imprezy masowe.
 17. Zabronione jest:

a) przewożenie w Kamperze ładunków łatwopalnych, trujących, niebezpiecznych oraz wszelkich przedmiotów i substancji zakazanych


§ 18. WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA I SĄDU

 1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Umowa i spory z niej wynikające podlegają prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory wynikłe między Stronami w związku z zawarciem oraz wykonywaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane w drodze polubownej. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia w terminie 14 dni od dnia zawisłości sporu, wszelkie spory związane z niniejszą Umową rozstrzygane będą ostatecznie przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla Wynajmującego.

 

 

WYNAJMUJĄCY (podpis) .................................................................................................

 

REZERWUJĄCY (podpis)...................................................................................................
 

Dodatkowe informacje:

 • W sprawie odbioru kampera proszę kontaktować się z XXXXXXXXXXX

Upewnij się, czy wypełnione są wszystkie pola, aby aktywować opinię. Opinia będzie widoczna dopiero po wcześniejszym zweryfikowaniu jej przez administratora.

 • Aneta
  10
  8 maja 2023, 14:30

  Komfort wewnątrz kampera
  10
  Czystość wynajętego kampera
  10
  Stan techniczny kampera
  10
  Udogodnienia w kamperze
  10
  Stosunek jakości do ceny
  10
  Kontakt z wypożyczalnią
  10
  Plusy kampera: Kamper zgodny z opisem w ogłoszeniu, kontakt z właścicielem sprawny i życzliwy. Instrukcja przy przekazaniu kampera była rzeczowa i przydała się w trakcie najmu. Dodatkowy plus za dobre (i ładne) akcesoria typu pościele, zastawa stołowa itp.

  Minusy kampera: Nie odczuliśmy, że coś nam brakuje.

  Odpowiedź wypożyczalni

  10 maja 2023, 13:23
  Bardzo dziękujemy i do zobaczenia na trasie !!!!